nieuws | home
Nieuws:

Duikbrevet behalen?, bij SEAFARI alleen maatwerkopleidingen

Omdat je autorijles ook niet in een groep van bijvoorbeeld 4 of 6 leerlingen tegelijk doet, koos en kiest SEAFARI voor maximaal 2 deelnemers tegelijk in een PADI duikopleiding. Alleen dan is echte en oprechte aandacht mogelijk en leer je echt goed en veilig duiken.
Met de keuze voor maximaal 2 deelnemers in een opleiding, worden ook de kosten voor een opleiding hoger dan wanneer er sprake is van een flinke groep, dat moge duidelijk zijn. Wanneer u dan ook zoekt naar een brevet voor de laagste prijs, dan verwijst SEAFARI graag naar collega duikscholen. No hard feelings.
SEAFARI Indoor duikproject: vooralsnog op de plank

SEAFARI werkte, met een bouwteam, een flink aantal jaren aan de ontwikkeling van een indoor snorkel- & duikcentrum. Op 4 locaties kwam in de afgelopen jaren het project zeer dicht bij realisatie (oa. Arnhem en Zoetermeer). Toch ging het in alle gevallen uiteindelijk mis, door verschillende oorzaken. Omdat financiering, zeker nu de bouwkosten hoger zijn dan begroot tijdens de recessiejaren, het grootste probleem is, heeft het bouwteam in de zomer van 2018 besloten het project voorlopig op een hold te zetten. We blijven echter wel alert op bijzondere kansen. Immers, al het voorwerk is gedaan. Denk aan ontwerpen voor bassin en gebouw (Wiegerinck Architectuur & Stedenbouw, Arnhem), waterbehandeling & biologie (met support van Burgers' Zoo in Arnhem), haalbaarheids studies (LaGroup en Roayal Haskoning), etc.
Vinden we een geschikte locatie met synergievoordelen, dan kan snel de haalbaarheid op die specifieke locatie worden onderzocht.

Begin 2019 werd voor de tweede keer (eerder in 2015) een poging gedaan om het voormalig haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen te herbestemmen tot duikbassin. Omdat enkele kritische succesfactoren met gemeente niet oplosbaar bleken (met name parkeren en de huurtermijn is er een issue) werd het project te risicovol, en is besloten er niet mee verder te gaan.
Duikschool SEAFARI
Vogelweg 4a - Oosterbeek
t. 026 495 02 02
e. duik(at)seafari.nl
KvK Arnhem 09220428